Historisch moment voor zendwagen 7: 100.000 kilometer dienst !

Vandaag in Roeselare is het gebeurt, de vroemmobiel, beter gekend als zendwagen 7 van Tv ekkergem, overschrijdt de 100.000 km. Tel daar de 100.000 km bij die de rijkswacht teruggedraaid heeft bij verkoop, en we zitten aan zo maar eventjes 200.000 kilometer. Voor de Belgische regelgevers moet deze grandiose wagen weldra van de baan, zijn volgende 100.000 km zal wellicht in Afrika zijn alwaar we hem veel succes wensen

 

Het is nu geheel officieel: er komt een voedselteam in Ekkergem. We hebben de pastoor en de pastorie dan wel niet kunnen verleiden tot enige barmhartigheid, maar er zijn andere oplossingen gevonden, in april start het eerste Ekkergemse voedselteam

Update ivm de werkzaamheden. Het goede nieuws is dat er versterking gevonden is en nu wat sneller gaat. Het minder goede nieuws is dat ze uit lage loon provincie komen, en niet echt subtiel te werk gaan

We onderbreken even het WK vis voor een nieuwe aflevering van de prestigieuze reeks 'de evolutie van Darwin' over een van Ekkergems jongste bewoners. Net zoals de reeks 'seven up' van de BBC, volgen we de levensloop van Ekkergemnaren, maar dan nog frequenter. Hier een belangrijk moment in het leven van Darwin: de eerste siësta !

Diverse met de eerste opnames van Flikken Ekkergem, het kookprogramma en 'de evolutie van Darwin'; Dit worden weldra volwaardige programma's

De Raad van Bestuur van TV Ekkergem heeft beslist om in te gaan op de vraag van de onderbemande VRT om samen te werken voor de buitenlandverslaggeving. We zullen beginnen met aan Ter Zake uit te leggen dat nine-eleven op 11 september plaatsvond en niet op 9 september zoals de ondertitelaars van Ter Zake denken